Skip to main content

De Gebruiksvergunning: de kracht van de combinatie

gebruiksvergunningIn de gebruiksvergunning staan duidelijke voorschriften met betrekking tot het optimaal voorkomen van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw als er brand is. De voorschriften worden, meestal op advies van de brandweer, bepaald door de gemeente. Deze voorschriften worden vertaald in de bouwkundige tekeningen en worden tevens als voorwaarden in de vergunning opgenomen.

De regels hiervoor zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. De gebruiker van het pand draagt de belangrijke verantwoordelijkheid voor het veilig gebruik van een woon- of werkruimte. Daarom moet de gebruiker ook de gebruiksvergunning aanvragen.

Wanneer is een gebruiksvergunning nodig?

Niet in alle gevallen is een gebruiksvergunning nodig. Niet ieder bedrijf of instelling is immers vergunningsplichtig. De wet geeft aan dat er een gebruiksvergunning nodig is indien in een ruimte:

  • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn (denk aan kantoren, restaurants, buurthuizen, etc),
  • bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen die brandbaar of brandbevorderend zijn (zoals garages),
  • waar aan 10 of meer personen bedrijfsmatig verzorging wordt verleend (zoals ziekenhuizen, hotels en pensions),
  • waar aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 geestelijk gehandicapten opvang wordt verleend. (zoals kinderdagverblijven, basisscholen, peuterzalen),
  • waar bejaarden gehuisvest zijn (zoals verzorgingstehuizen), volgens de wet op de bejaardenoorden.

Wat betekent dit voor u?

Indien het bovenstaande op u van toepassing is dient u een gebruiksvergunning te hebben of aan te vragen. U zult moeten aantonen dat u aan de criteria voor een gebruiksvergunning voldoet. De gemeente zal ook kijken naar de plattegrond. Tot slot kijkt zij ook naar overige zaken zoals de aanwezigheid van blusapparatuur, de werking van brandmeldsystemen, noodverlichting en meer.
De gemeente zal op basis van haar bevindingen aangeven waar aanpassingen nodig zijn. U zult vervolgens deze aanpassingen of verbeteringen moeten doorvoeren.

BO-TEK BV: de kracht van de combinatie

Uiteraard wilt u voldoen aan de eisen zoals die in de gebruiksvergunning gesteld zijn. Het is duidelijk dat hier echter veel bij komt kijken. Een goede ondersteuning die veel werk én zorg uit handen neemt is dan uiterst welkom. BO-TEK BV neemt, indien u dat wenst, het gehele traject uit handen. Naast het verzorgen van al het noodzakelijke tekenwerk stellen wij het advies op en dienen de gebruisvergunningaanvraag in. Wij nemen ook de communicatie met brandweer en gemeente voor u uit handen en wij begeleiden voor u de eventuele noodzakelijke aanpassingen. Wél zo praktisch en een zorg minder!