Skip to main content

NEN 2580: Goed meten is zeker weten!

INEN 2580 artikelnhoud én oppervlakte spelen een belangrijke rol bij de huur of (ver)koop van vastgoed.
De NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden aanduidt voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming. Dit is de wettelijke norm die voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan wordt aangeduid. 

Een nauwkeurige berekening komt alleen tot stand als de objectieve meetgegevens exact volgens de NEN 2580 norm worden uitgevoerd. In de NEN 2580 norm wordt daarbij onder andere onderscheid gemaakt in: 
  • Bruto Vloer Oppervlak (BVO)
  • Gebruiks Oppervlakte Vloeroppervlak (GBO)
  • Verhuurbaar Oppervlak (VVO)
  • Meetcertificaat

BO-TEK BV is specialist in het doorrekenen van vastgoed conform de NEN 2580 norm. Dit doen wij op basis van bestaande bouwtekeningen waarmee met behulp van software de gevraagde gegevens berekend worden.

Als geen digitale tekeningen beschikbaar zijn, verricht 
BO-TEK BV met behulp van professionele meetapparatuur de NEN 2580 meting op locatie uit. Op welke wijze de meting ook wordt uitgevoerd, de meetwaardes worden vastgelegd in overzichtelijke tekeningen (digitaal of op papier). Tenslotte leggen wij de meetgegevens vast in het meetcertificaatconform NEN 2580.

Onze ruime ervaring met NEN 2580 metingen

Veel tevreden klanten lieten hun NEN 2580 metingen exclusief door BO-TEK BV verzorgen:

  • Projectontwikkelaars
  • Overheden
  • Woning coöperaties
  • Particulieren
  • Vastgoedeigenaren