Skip to main content

Het Energie Prestatie Certicifaat voor woningen en utiliteit

energielabel logo

Oftewel het ENERGIELABEL.

U kent het energielabel wellicht al: auto’s, wasmachines en wasdrogers, ijskasten en veel ander witgoed wordt al jaren voorzien van een label dat informatie geeft over de energiezuinigheid ervan. Het label stelt u in staat te kiezen voor een energievriendelijk product, wel zo goed voor het milieu én uw portemonnee. Vanaf 1 januari 2008 is het energielabel er ook voor gebouwen.

EPC Woningen 

De koper of huurder van een woning kan niet in een oogopslag zien of het veel energie verbruikt. Het energieprestatiecertificaat laat ziet wat de energieprestatie van een woning is. Het EPC Woningen toont met name de kwaliteit van de thermische schil zoals het dak, de muren en kozijnen.
Het EPC Woningen laat u direct zien of de woning een hoog of een laag energieverbruik heeft. Dit is belangrijke informatie als u besluit een woning te kopen of te huren.  

EPC Utiliteit

 Voor de utiliteit gelden strengere regels dan voor de particuliere woningbouw. Bij de totstandkoming van een EPC Utililteit wordt meer nog nog dan bij de particuliere woningbouw aandacht besteed aan kwaliteit van de technische installaties. Ook zijn de inspecties van gebouwen strenger. Deze inspecties dienen daarbij te worden uitgevoerd door een bouwkundige en een werktuigbouwkundige.

BO-TEK: Gecertificeerd Adviseur

Het Energie Prestatie Certicifaat kan pas worden afgegeven als het gebouw aan een onderzoek wordt onderworpen. Dit certificaat mag slechts worden uitgegeven door een gecertificeerde adviseur.
BO-TEK BV is gecertificeerd met het NL-EPBD procescerticicaat volgens de nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 deel 1 tot en met 4. Met deze certificeringen voldoet BO-TEK BV aan de wettelijke vereisten voor het afgeven van het energieprestatiecertificaat én maatwerken.