Skip to main content

BO-TEK BV: milieubewust én kostenbesparend wonen én werken

thermografiemetingVerantwoord wonen en bewust leven betekent verstandig omgaan met energie. Ook huiseigenaren dragen meer verantwoordelijk voor de zorg voor een schoon milieu. Dit heeft ertoe geleid dat Europese regeringen hierover afspraken hebben gemaakt. Reeds in 2003 is de Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD) gepubliceerd en in werking getreden. Het doel van de richtlijn is het stimuleren van verbeterde energieprestaties van gebouwen in de Europese Unie.

Informatie over het energielabel

Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een nieuwe woning wilt u weten wat de energiekwaliteit van een woning is. Het energielabel biedt hierin dan inzicht. Het label laat in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Energiezuinige woningen zullen makkelijker verkocht of verhuurd worden en zijn dus meer waard. Dat is een extra reden om te investeren in energiebesparing. Dit is nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Daarbij spaart energiezuinig wonen energiekosten, in deze dure tijd mooi meegenomen!