Skip to main content

BO-TEK BV: Energie Prestatie advies

art maatwerkVerantwoord energiebeheer van uw vastgoed gaat verder dan het toekennen van een energielabel aan uw vastgoed alleen. U wilt de kosten van energie immers in de hand houden. Door een slim samengesteld pakket van energiebesparende maatregelen bent u op den duur veel minder kwijt aan energielasten, de waarde van uw vastgoed zal daarbij zeker nog eens stijgen. En, last but not least, u draagt bij aan de zorg voor een schoner milieu. Dat gaat ons allen aan!

 
Het EPA (maatwerk advies) is een rapport over de mogelijkheden voor energiebesparing in uw woning of bedrijfspand. Hierin wordt u geadviseerd in zaken zoals het aanbrengen van isolatie of vervangen van de verwarmingsinstallatie. De rapportage vertelt u mogelijkheden voor energiebesparing zijn, welk prijskaartje daaraan hangt en geeft tips over de volgorde van de uitvoering. 

EPA-W (Woningen)

BO-TEK is gecertificeerd om een Energie Prestatie Advies (EPA-W) af te geven. Net als bij het energielabel kan BO-TEK als u dat wenst een afspraak met u maken om de woning op te nemen. Deze woningopname is uitgebreider dan bij het energielabel waardoor BO-TEK adviezen zo goed mogelijk op uw eigen woning kan afstemmen.
Als de woning al een energielabel heeft kunnen de gegevens gebruikt worden bij het opstellen van een EPA-W. Een aantal gebouweigenschappen moet echter wel opnieuw worden opgenomen zoals de isolatie-eigenschappen en de afstelling van de verschillende installaties. Ook wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners.

EPA-U (Utiliteit)

Het EPA U is een advies voor Utiliteitsgebouwen. Voor de woningbouw bestaat al geruime tijd een vergelijkbaar EPA. Een EPA U geeft een uitgebreide beschrijving van de energiehuishouding van het gebouw en een overzicht van mogelijke besparingsmaatregelen. BO-TEK is één van de weinige Limburgse bedrijven dat u een maatwerk rapport voor de Utiliteitbouw EPA U kan aanbieden.

Ons maatwerk in de praktijk

Net als alle andere werkzaamheden die u aan uw gebouw(en) wilt uitvoeren moeten bouwwerkzaamheden op het vlak van energiebeheer ook voldoen aan een reeks van bouwkundige en wettelijke eisen.
Dankzij jarenlange kennis én ervaring op het vlak van verantwoord gebouwenbeheer heeft BO-TEK ook een behoorlijke know-how opgebouwd op het terrein van verantwoord energiebeheer van uw vastgoed.
 
BO-TEK is daarom bij uitstek in staat u hierin ook adequaat te begeleiden. Denk daarbij aan:
  • Advisering op het gebied van het aanvragen van vergunningen,
  • Advisering op het gebied van bestemmingsplantechnische zaken,
  • Advisering op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot energiebeheer,
  • Advisering bij het aanvragen van subsidies.