Skip to main content

Meerjarige onderhouds verwachting

art onderhoud

BO-TEK BV, verantwoord beheer van uw vastgoed.

Een bouwtraject houdt nooit op bij de realisatie van een gebouw. Zorg voor vastgoed gaat verder dan
de realisatie ervan: onderhoud, het facilitair management, het beheer van installaties. Alles dient de juiste professionele aandacht te krijgen. Verantwoord beheer van vastgoed zal zich immers altijd terugvertalen
in beheersing van de kosten van de exploitatie én levert u ook nog eens fiscale voordelen op!

Inspecties met oog voor kwaliteit

BO-TEK BV heeft ruime ervaring op het vlak van bouwkundige inspecties die de basis vormen van het FM-plan. Op basis van de inspectieresultaten, uw wensen en financiële mogelijkheden stellen wij in nauw overleg met u vast wat er wanneer nodig is en welke activiteiten mogelijk in tijd kunnen verschuiven.
De inspectieresultaten leggen wij vast in ons FM-plan dat wij geheel in eigen huis ontwikkeld hebben.
Ons FM-plan vormt de basis van het jaarplan en het meerjaren-onderhoudsplan. Indien u dit wenst kunnen wij tevens de coördinatie van het hele uitvoeringstraject verzorgen.